PUBLIKACJE

Alina Szabłowska
psycholog, psychoterapeutka
 


   

1. Alina Szabłowska:'Team Building and Team Performance Management in a Knowledge Era Enterprise' - XIII Internationale Tagung Wissenschaft, Praxis, Didaktik. Bremen, 15.-17. Oktober 2003. Bremen 2003r.

2. Alina Szabłowska, Jerzy Wojciechowski:'Reengineering and Continuous Improvement of Team Oriented Modern Enterprise' - referat na sympozjum "Nauka, Praktyka, Dydaktyka" - Kolonia 2002r.

3. Jadwiga Paszota, Alina Szablowska: "Informator Studiowania w systemie punktów ECTS" Wydawnictwo PG. Gdańsk 2002r.

4. Jerzy Wojciechowski, Alina Szabłowska: 'Industrial Implications for Teamwork Research Trends in Social and Organisational Psychology' - referat na Seminarium "Forschung - Praxis - Didaktik" Stralsund 2001r.

5. Alina Szabłowska "Pomiar efektywności metod stymulujących pracę zespołową" materiały recenzowane - Gdańsk 2001r.

6. Jerzy Wojciechowski, Alina Szabłowska: 'Process of Effective Team Development in Modern Enterprise.' - referat na sympozjum "Nauka, Praktyka, Dydaktyka" - Gdańsk 2000r.

7. Włodzimierz Przybylski, Jerzy Wojciechowski, Alina Szabłowska: 'Psychological Aspects of Teamwork in a Lean Enterprise.' - referat na seminarium "Nauka, Praktyka, Dydaktyka" Bremen 1999r.Gabinet Psychoterapii:
ul. Mariacka 46/47/3
80-833 Gdańsk

Rejestracja:
tel. kom. 601-504-922
e-mail:
Alina Szabłowskae-mail: webmaster