GABINET PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

Alina Szabłowska
psycholog, psychoterapeutka
 


   

Depresja to przewlekły stan, który w znaczny sposób zmienia nasze życie, sprawia, że inaczej jemy śpimy, pracujemy.

Od 20% do 50% dorosłych doświadcza takich zaburzeń emocjonalnych przynajmniej raz w życiu.

Depresja nie jest normalną odpowiedzią na stres. Nie oczekujmy, że depresja minie samoistnie jak katar czy ból głowy. Prawdziwym kluczem do zapanowania nad depresją powinna być zmiana sposobu myślenia i zachowania. Przede wszystkim należy przezwyciężyć negatywne myśli na własny temat oraz przeanalizować sytuację życiową, niejednokrotnie ulgę przynosi ustalenie przyczyny złego nastroju oraz zwolnienie trybu życia .

Skąd się bierze u nas smutek, przygnębienie?

Odpowiedzialność za powstawanie depresji przypisuje się różnym czynnikom. Szczyt zachorowań na depresję przypada na 35-55 rok życia. W tym wieku liczba stresów oraz przykrych wydarzeń życiowych jest najwyższa.

Objawy depresji:
- zmniejszenie energii lub aktywności,
- bezsenność,
- stałe uczucie zmęczenia,
- mała wiara w siebie i poczucie niedostosowania,
- trudności w koncentracji,
- płaczliwość,
- lęki, fobie,
- dostrzeganie trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami,
- pesymizm wobec przyszłości lub rozpamiętywanie przeszłości,
- wycofanie społeczne,
- mogą też towarzyszyć przypadkom depresji różne objawy fizyczne,

W nurcie kleinowskim przyjmuje się, że to jakość relacji matki i dziecka w pierwszym roku życia decyduje o tym, czy w przyszłości jednostka będzie miała skłonności do depresji. Zdaniem Melanie Klein każde dziecko przechodzi przed pierwszym rokiem życia okres, w którym szczególnie silnie przeżywa złość - reakcję na frustracje w kontakcie z matką, oraz strach, będący z kolei reakcją na przeżywany gniew (lęk depresyjny). Jeżeli uczucia gniewu i strachu w relacji z matką są silniejsze niż doświadczane uczucie miłości, pojawiają się patologiczne sposoby rozwiązywania "pozycji depresyjnej", do których jednostka może powracać w życiu dorosłym.

Przebieg choroby zwykle zależy od utrzymywania się przyczyny. Leczenie polega na usunięciu wszystkich objawów zarówno psychopatologicznych jak i fizycznych. Mimo to połowa chorych nie szuka porady z powodu nieświadomości choroby.

Gabinet Psychoterapii:
ul. Mariacka 46/47/3
80-833 Gdańsk

Rejestracja:
tel. kom. 601-504-922
e-mail:
Alina Szabłowskae-mail: webmaster