GABINET PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

Alina Szabłowska
psycholog, psychoterapeutka
 


   

Pomoc dla osób dręczonych psychicznie

Przemoc w związku jest dążeniem do przejęcia pełnej władzy i kontroli nad partnerem. Skutki przemocy mogą być bardzo liczne, np.: depresja, stany depresyjne, stany lękowe, obniżenie poczucia własnej wartości, kłopoty ze zdrowiem (dolegliwości układu krwionośnego, trawiennego, nerwowego).

Psychoterapia ma na celu przezwyciężenie problemów będących negatywnymi skutkami utrzymującego się stresu i traumy. Po opuszczeniu nadużywającej relacji interpersonalnej, osoba będąca w takim związku może mieć trudności z zaangażowaniem się w kolejny związek, lęk przed intymnością, problemy z zaufaniem do innych ludzi, trudności w podejmowaniu własnych decyzji oraz trudności w koncentracji i uczeniu się. Skutki te są wynikiem nadużycia i pozostawania pod dominacją drugiej osoby. Jeżeli uda się zrozumieć,w jaki sposób relacja była nadużywająca, zwykle negatywne objawy ustępują po pewnym czasie. Jednakże, w pewnych przypadkach problemy wynikające z nadmiernego lęku mogą utrzymywać się przez lata.

Terapia zmierza do odbudowania poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi, aby poradzić sobie trudnym doświadczeniem i móc rozwijać się dalej.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia jeśli:
- jesteś lub byłeś/byłaś ofiarą nadużycia,
- osoby z twojego otoczenia nękały Cię fizycznie (używały jakiejkolwiek przemocy fizycznej),
- osoby z twojego otoczenia nękały Cię psychicznie (zastraszanie, oczernianie, wyśmiewanie, grożenie, obmawianie, szykanowanie,)
- na samą myśl o wejściu w nową relację ogarnia Cię lęk.

Gabinet Psychoterapii:
ul. Mariacka 46/47/3
80-833 Gdańsk

Rejestracja:
(48)601-504-922
e-mail:
Alina Szabłowskae-mail: webmaster